Welkom op de promo-website van Atlantic Belgium

Actievoorwaarden DISCOVERY-CHEQUE

Deze cashback-actie is enkel van toepassing op Explorer V3, Calypso Split, Calypso VM en Galaxi aangekocht,

geplaatst en gefactureerd (in België) in de periode van 15/02/2019 tot en met 15/02/2020.

Deze DISCOVERY-CHEQUE / cashback geeft recht op een terugbetaling van 75€ incl. btw en dit op vertoon van de factuur van uw installateur betreffende de installatie van dit product.

De datum op de factuur van de installateur mag NIET voorafgaan aan de datum op de cheque.

 

Uiterste inleverdatum Discovery-cheque: 15/03/2020.

 • Deze actie richt zich uitsluitend tot de particulier (niet onderworpen aan btw).

 • Slechts één cheque per installatie adres of hoofdverblijfplaats.

 • De Discovery-cheque / cashback is niet cumuleerbaar met andere promoties van Atlantic Belgium.

 

Deze cashback-actie geldt enkel indien ze voldoet aan volgende voorwaarden nl:

 • Factuur van uw "erkende" installateur (gegevens op internet)

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier/cheque

 • Foto van het serienummer

 • Om uw volledig dossier te uploaden, klik hier.  

 

​Atlantic Belgium behoudt zich het recht om deze actie te annuleren, wijzigen of te verlengen.

Procedure validatie DISCOVERY-CHEQUE

Cashback:

Via aanvraagformulier :

 • Particulier vult formulier volledig in : klik hier 

 • Upload de factuur van uw installateur

OPGEPAST

 • Factuur van uw "erkende" installateur (gegevens op internet)  

 • Aankoop, installatie en facturatie tussen 15/02/2019 tot en met 15/02/2020

 • Op de factuur van de installateur moet het product duidelijk vermeld zijn.

 • Uiterste inleverdatum Discovery-cheque 15/03/2020.